Το Περιφερειακό Φυτώριο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Το Φυτώριο βρίσκεται στα κτηματολογικά όρια της πόλεως Ρόδου με την Δημοτική κοινότητα Κοσκινού και καταλαμβάνει έκταση 486 στρεμμάτων, ενώ ο Βοτανικός Κήπος καταλαμβάνει έκταση 96 στρεμμάτων.

Στρέμματα Αμπέλου

Στο φυτώριο καλλιεργούνται 120 στρέμματα γαλλικών ποικιλιών αμπέλου (Μερλό Συράχ Σαρντονέ, Καμπερνέ)

+
Δενδρύλλια

Το φυτώριο παράγει και προσφέρει δωρεάν 75 χιλιάδες καλλωπιστικά και δασικά δενδρύλλια.

+
Φυτά Ετησίως

Το φυτώριο παράγει 200-250 χιλιάδες φαρμακευτικά αρωματικά μελισσοκομικά και κτηνοτροφικά φυτά ετησίως.

Οι Δράσεις Μας

 • Λειτουργία εργαστηρίων
 • Εκπαίδευση αγροτών
 • Εκπαίδευση μελισσοκόμων
 • Επισκέψεις σχολείων
 • Παραγωγή και φύτευση ξηροθερμικών ειδών
 • Αναδασώσεις πυρόπληκτων περιοχών
 • Δημιουργία κομπόστ

Η ιστορία του φυτωρίου

 • Δημιουργήθηκε την περίοδο της Ιταλοκρατίας στην Ρόδο (1912-1947)
 • Χρησιμοποιήθηκε ως αμπελουργικό φυτώριο παραγωγής Αμερικάνικων υποκειμένων κατά της ριζόβιας φυλλοξήρας των αμπέλων
 • Αργότερα χρησιμοποιήθηκε για τους ίδιους σκοπούς από το Υπουργείο
 • Tο 1992 εγκαταλείφθηκε η δράση
 • Μετέπειτα κατασκευάστηκε υαλόφρακτο Θερμοκήπιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • Aπό το 1998 μέχρι σήμερα λειτουργεί ως φυτώριο δασικών και καλλωπιστικών δενδρυλλίων

Σκοποί

Στήριξη της Γεωργίας και της Μελισσοκομίας .

 • Προστασία των απειλουμένων με εξαφάνιση φυτών.
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πολλαπλασιαστικού υλικού με πάρκα και κήπους της Περιφέρειας.
 • Συλλογή, διατήρηση, και διάδοση τοπικών ποικιλιών.
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
 • Δημιουργία Βοτανικού.

Βοτανικός Κήπος Δωδεκανήσου

Σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια προβλέπεται η δημιουργία 5 κήπων:

 • Ο κήπος της Μεσογειακής Γεωργίας και των εσπεριδοειδών.
 • Ο κήπος των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.
 • Ο κήπος της μεσογειακής χλωρίδας.
 • Ο κήπος της Μυθολογίας.
 • Ο κήπος των Αγριολούλουδων

Συμπληρωματικά  του αρχικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία:

 • Κήπου τροπικών Δέντρων και θάμνων.
 • Μονοπάτι της Βιοποικιλότητας.
 • Ροδώνα