Εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δράσεις του Περιφερειακού Φυτωρίου και συνεργασία με το ΚΠΕ Πεταλούδων.
Επισκέψεις σχολείω στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Φυτωρίου για περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα πρωτογενή τομέα με...