Επισκέψεις σχολείω στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Φυτωρίου για περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα πρωτογενή τομέα με τη συνεργασία του ΚΠΕ Πεταλούδων.