Την ανακατασκευή της γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του Φυτωρίου Ρόδου, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση ύψους 300.000 € με τον Δήμο Ρόδου

 

Με το ποσό των 300.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί  τα έργα της ανακατασκευή της γέφυρας και ασφαλτοστρώσεων, στην περιοχή του Φυτωρίου , στο Δήμο Ρόδου.

Για το σκοπό αυτό, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκου.

Σκοπός του έργου είναι η σύνδεση οδού που ξεκινάει απέναντι από το κοιμητήριο Κοσκινού με την επαρχιακή οδό Ρόδου – Καλλιθέας, μέσω της οδού του Φυτωρίου.

Το οδόστρωμα είναι σε κακή κατάσταση και επίσης πρέπει να αποκατασταθεί η πρόσβαση από τη γέφυρα που ενώνει τις δύο αυτές οδούς, του Φυτωρίου και της Δημοτικής οδού στην περιοχή Μουρδάρη. Προβλέπεται ανακατασκευή της γέφυρας καθώς και νέα ασφαλτόστρωση και κατασκευή ανοιχτής τάφρου για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Βάσει της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως φορέας χρηματοδότησης,  αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των έργων, συνολικού προϋπολογισμού 300.000€, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Δήμος Ρόδου , ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει την διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού, την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου.

Η Προγραμματική  Σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών.