Ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου Κω, από Φυτώριο ως Κέφαλο.

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της Τρίτης 18 Νοεμβρίου 2014, ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από “Φυτώριο έως  Κέφαλο” με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας» προϋπολογισμού 700.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας – ΣΑΕΠ 767.

DSC07194

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης από τον Κύριο του έργου που είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στον Φορέα Υλοποίησης ,που είναι ο Δήμος Κω.
Η περιοχή επέμβασης θα είναι στην γεωγραφική περιοχή του πρώην Δήμου Ηρακλειδών από την περιοχή Φυτώριο ως την Κέφαλο σε μήκος τεσσάρων χιλιομέτρων. Στο τμήμα αυτό θα τοποθετηθούν γαλβανισμένοι σιδηροϊστοί ύψους 9 μέτρων οι οποίου φέρουν μέσω βραχίονα, φωτιστικά LED ισχύος 90-128 W.
Η χρονική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 5 μήνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο εκτελείται σε συνέχεια άλλου έργου ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου της Κω, μετά από την έκπτωση που παρείχε ο ανάδοχος στο αρχικό έργο.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού Δικτύου από Σταυρού Πέραμα έως Αεροδρόμιο, με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας», προϋπολογισμού 1.380.000 ευρώ, ενταγμένο στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας – ΣΑΕΠ 767.
Η σύμβαση που υπεγράφη με τον ανάδοχο, μετά από την έκπτωση που έδωσε, ήταν 620.389,33 ευρώ.
Το υπόλοιπο κονδύλι (από το 1.380.000 ευρώ) δίνει την δυνατότητα χρηματοδότησης του νέου έργου ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Κω, στο τμήμα από το Φυτώριο ως την Κέφαλο.